Change Drive Letters in Windows

หลายคนคงเคยประสบปัญหา เวลาเอา USB Flash Drive หรือ External Hard Disk มาเชื่อมกับคอมพิวเตอร์แล้ว ไดรฟ์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นไดรฟ์ D: หรือเป็นไดรฟ์อื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามลำดับที่เราต้องการ  เช่น ในคอมพิวเตอร์ของเรา

 • C:  = Hard Disk
 • D: = ว่าง
 • E: = DVD

แน่นอนว่าเมื่อเอา USB Flash Drive มาเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ย่อมเป็นไดรฟ์ D: หากนำอุปกรณ์ลักษณะเดียวกันมาเชื่อมอีก ก็จะเป็นไดรฟ์ F: ซึ่งไม่เรียงลำดับตามที่เราต้องการ

เราสามารถเปลี่ยนลำดับไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ โดยการใช้วิธี change drive letters ซึ่งมีอยู่ในยูทิลิตี้ Disk Management บน Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10  (ไดรฟ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ คือ ไดรฟ์ C: และไดรฟ์ที่ติดตั้งวินโดวส์-ในกรณีติดตั้งวินโดวส์ในไดรฟ์อื่น) 

วิธีเปลี่ยนลำดับไดรฟ์ในวินโดวส์ : Change Drive Letters in Windows

 1. คลิ๊กขวาที่ My Computer หรือ Computer หรือ This PC แล้วเลือก Manage
 2. ที่หัวข้อ Storage เลือก Disk Management
 3. เอาเม้าส์ไปชี้ที่ไดรฟ์ที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิ๊กขวา เลือก Change Drive Letter and Paths…
 4. คลิ๊ก Change… (ในกรณีที่พาร์ทิชั่นของฮาร์ดดิสก์ดังกล่าวยังไม่มีไดรฟ์ สามารถคลิ๊ก Add… แล้วเลือกไดรฟ์ได้)
 5. ที่หัวข้อ Assign the following drive letter เลือกชื่อไดรฟ์ที่ต้องการ (ชื่อไดรฟ์ที่ไม่ขึ้นให้เลือก แสดงว่าถูกใช้งานแล้ว)
 6.  คลิ๊ก OK
 7. คลิ๊ก YES  แล้วรอสักครู่ Drive Letter ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเซ็ตไว้

ข้อสังเกตุ

 • ไม่สามารถเปลี่ยนไดฟร์ที่ติดตั้งวินโดวส์ และไดรฟ์ที่เก็บไฟล์บูทของวินโดวส์ (มีคำอธิบายไดรฟ์เป็น system, boot)
 • การเปลี่ยนไดรฟ์ที่เก็บโปรแกรม มีผลทำให้ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมนั้น ๆ ได้ 
 • รูปด้านล่างคือผลการจากทดลองเปลี่ยนไดรฟ์ C: เป็นไดรฟ์อื่น

ใช้ Disk Management เพื่อซ่อนพาร์ทิชั่นของฮาร์ดดิสก์

ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของเรา มีหลายพาร์ทิชั่น หลายไดรฟ์ ถ้าไม่ต้องการให้ไดรฟ์ดังกล่าวโชว์ใน This PC สามารถเอาไดรฟ์ออกได้

 • คลิ๊ขวาที่ไดรฟ์ที่ต้องการแล้วเลือก Change Drive Letter and Paths…
 • คลิ๊ก Remove
 • คลิ๊ก Yes  รอสักครู่ไดรฟ์นั้นก็จะหายไปจากหน้าจอของ This PC แต่ข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่โชว์ให้เราเห็น