แก้ปัญหา BSD : BAD_POOL_CALLER

แก้ปัญหา Blue Screen BAD_POOL_CALLER

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

ปัญหาที่เจอ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ติดตั้ง Windows 10 บน SSD M.2  ไม่พบปัญหาใด ๆ  ในขั้นตอนการติดตั้งวินโดวส์   แต่เมื่อติดตั้งเสร็จ  ขณะใช้งานจะมี  Blue Screen เป็นระยะ ๆ โดยจะเป็นข้อความเดียวกันคือ Bad_Pool_Caller แล้วนับถอยหลังรีสตาร์ทเอง  

แนวทางแก้ปัญหา

ให้เข้าไปใน Bios หาเมนู SATA Operation หรือ SATA Mode แล้วเปลี่ยนโหมดจาก Raid on เป็น AHCI (ปัญหานี้ผมเจอกับโน้ตบุ๊ค Dell Inspiron G3, Dell Inspiron 3593)