แนะนำโปรแกรมสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

             ผมคิดว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้คอมพิวเตอร์ น่าจะเป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์   สำคัญมากกว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์   สำคุญมากกว่าแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เสียอีก เพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ เราสามารถหาซื้อมาได้อีก  แต่ข้อมูล  เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา แม้จะมีเงิน  ก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อหามาได้อย่างไร เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงให้มากในการใช้คอมพิวเตอร์ก็คือ ต้องมีการสำรองข้อมูลไว้เป็นระยะ ๆ  วันนี้จะขอแนะนำโปรแกรมสำรองข้อมูล พอเป็นแนวทาง เชิญรับชมได้จากคลิปด้านล่างครับ