แก้ปัญหาแชร์พริ้นเตอร์ผ่านวินโดวส์ต่างเวอร์ชั่นไม่ได้

               ปัญหาที่เรามักเจอเป็นประจำในการใช้ระบบแลนก็คือ แชร์พริ้นเตอร์ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่มีวินโดวส์ต่างกันไม่ได้ เช่น  Windows 32bit กับ Windows 64bit หรือ Windows XP กับ Windows 7 เป็นต้น ในบทความต่อไปนี้ ผู้เขียนสมมติขึ้นเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา

สมมติ

 • COM-A ติดตั้งพริ้นเตอร์ยี่ห้อ Canon แล้วแชร์ไว้
 • PrinterShared Name คือ CanonIP100
 • COM-B ต้องการลิงค์ผ่านระบบเน็ตเวิร์คเพื่อสั่งพิมพ์ไปที่พริ้นเตอร์ Canon ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับ COM-A

วิธีทำ

 • ติดตั้งไดรเวอร์พริ้นเตอร์ ทั้ง 32bit และ 64bit ที่ COM-A 
  เมื่อเซ็ต COM-B เพื่อเชื่อมต่อกับพริ้นเตอร์ที่ต่ออยู่กับ COM-A,   COM-B ก็จะสามารถติดตั้งไดรเวอร์พริ้นเตอร์นั้น ๆ ได้  ถึงแม้ว่า COM-A กับ COM-B จะมีวินโดวส์ต่างเวอร์ชั่นกันก็ตาม
 • ถ้าไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์พริ้นเตอร์ทั้ง 32bit  และ 64bit ในคอมพิวเตอร์ที่แชร์พริ้นเตอร์ได้ (COM-A) สามาถทำได้อีกวิธีก็คือ
  เมื่อ COM-B ติดตั้งไดรเวอร์พริ้นเตอร์ที่ต่ออยู่กับ COM-A   เราสามารถเพิ่มไดรเวอร์พริ้นเตอร์ ให้ตรงตามวินโดวส์ของ COM-B ได้ เมื่อ COM-B แจ้งถามหาไดรเวอร์พริ้นเตอร์

สองวิธีข้างต้น มีผู้กล่าวไว้เยอะแล้ว จึงไม่ขอลงลึกในรายละเอียด แต่หากทำทั้งสองวิธีแล้ว ยังไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์พริ้นเตอร์ให้ COM-B ได้ จะด้วยปัญหาใด ๆ ก็ตาม  ยังมีอีกสองวิธีที่จะทำให้ COM-B ใช้พริ้นเตอร์ของ COM-A ได้ ดังนี้

วิธีที่หนึ่ง

ติดตั้งไดรเวอร์พริ้นเตอร์ที่ต้องการใน COM-B โดยเลือกติดตั้งลงใน LPT1 Local Port ก่อน แล้วค่อยตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อให้พริ้นเตอร์ไปที่ COM-A ดังนี้

 • ข้อมูลที่เรารู้คือ คอมพิวเตอร์ที่แชร์พริ้นเตอร์คือ COM-A ชื่อพริ้นเตอร์ที่แชร์ไว้คือ CANONIP100
 • กดปุ่มสัญลักษณ์ Windows + R เพื่อไปที่ RUN
 • พิมพ์ CMD แล้วกด OK
 • อยู่หน้าจอ DOS ให้พิมพ์คำสั่ง ดังนี้ แล้วเอ็นเตอร์

               net use lpt1 \\com-a\canonip100

 • เป็นการสั่งว่า  เมื่อเราสั่งพิมพ์ไปที่พริ้นเตอร์ IP100 ที่เราติดตั้งไว้ที่ LPT1  เอกสารจะถูกส่งให้ไปออกที่เครื่อง CANONIP100 ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ COM-A

วิธีที่สอง

ติดตั้งไดรเวอร์พริ้นเตอร์ใน COM-B แบบเดียวกับข้อหนึ่ง แต่ตั้งค่าในการเชื่อมต่อไปยัง COM-A อีกแบบดังนี้

 • ข้อมูลที่เรารู้คือ คอมพิวเตอร์ที่แชร์พริ้นเตอร์คือ COM-A ชื่อพริ้นเตอร์ที่แชร์ไว้คือ CANONIP100
 • คลิ๊กขวาที่พริ้นเตอร์ในเครื่อง COM-B แล้วเลือก Properties
 • คลิ๊กที่แท็ป Port จะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกที่ LPT1
 • คลิ๊ก Add Port เลือก New Port   ตรง Enter a port name พิ่มพ์ดังนี้

               \\com-a\canonip100

 • กด OK แล้ว Apply
 • จะเห็นว่า พอร์ตที่ติดตั้งพริ้นเตอร์ของเราเปลี่ยนไป ซึ่งจะสามารถสั่งพริ้นไปยังพริ้นเตอร์ IP100 ที่ต่ออยู่กับ COM-A ได้

ด้วยวิธีการดังกล่าวมาทั้งหมดเราก็จะสามารถแชร์พริ้นเตอร์ให้คอมพิวเตอร์ที่มีวินโดวส์ต่างกันใช้งานได้