วิธีแก้ปัญหา server is not accessible

วิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องหลัก ไม่ยอมให้ใส่ user/password เพื่อเข้าไปใช้งาน

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

ในปัจจุบันน้อยมากที่คอมพิวเตอร์จะใช้งานในลักษณะ Stand Alone คอมพิวเตอร์แทบจะทุกเครื่องมีการเชื่อมต่อกับระเบบเน็ตเวิร์ค ถ้าไม่เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต ก็เพื่อการแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ให้แก่กันและกัน   คอมพิวเตออร์เล็ก ๆ หนึ่งเครืองจึงอาจทำหน้าที่เป็น Client และเป็น Server ในเวลาเดียวกัน

ในเนื้อหาต่อไปนี้  EakSamwa จะขอนำเสนอวิธีแก้ปัญหาเวลาเชื่อมต่อเพื่อเข้าไปใช้ทรัพยากรที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ปรากฏว่า เชื่อมต่อไม่ได้ ไม่ยอมให้ใส่ username/password และฟ้องว่า … is not accessible…

คำชี้แจง
คอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องหลัก ต้องได้รับการเซ็ตแชร์ไฟล์หรือพริ้นเตอร์ไว้ถูกต้องแล้ว

โดยปกติคนทั่วไปมักใช้วิธีการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน Network เพื่อค้นหาคอมพิวเตอร์ที่แชร์ไฟล์และพริ้นเตอร์แล้ว แล้วคลิ๊กเข้าไป  แต่วิธีที่ EakSamwa จะแนะนำก็คือให้ใช้วิธีลิงค์เข้าไปด้วยคำสั่งใน run

 1. คลิ๊กขวาที่ Start Menu แล้วเลือก run
 2. พิมพ์ \\ Server_name หรือ \\ Server_IP แล้วเอ็นเตอร์ (คลิ๊ก OK)
  เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องหลักที่เราต้องการจะเชื่อมต่อไปหาชื่อ exp02 ก็ให้พิมพ์ \\exp02 แล้วเอ็นเตอร์
 3. คอมพิวเตอร์จะขึ้นให้ใส่ username/password ตามรูปที่หนึ่ง  เมื่อใส่ถูกต้องก็จะสามารถเข้าไปใช้ไฟล์และพริ้นเตอร์ที่แชร์ไว้ได้

แต่คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา (ตามตัวอย่างคือ exp02) ไม่ยอมให้ลิงค์เข้าไป อีกทั้งไม่ยอมขึ้นให้ใส่ username/password พร้อมทั้งแจ้งเตือนดังรูปที่สอง 

รูปที่หนึ่ง
รูปที่สอง

วิธีแก้ปัญหา

 1. คลิ๊กที่ Search ค้นหา Credential Manager  แล้วคลิ๊กเปิด
 2. คลิ๊กที่ Windows Credentials → Add a Windows credential
 3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องแล้วคลิ๊ก OK
  : Internet or network address ใส่ชื่อหรือไอพีของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการลิงค์เข้าไป
  : User name ใส่ username (ตามตัวอย่างคือ guest)
  : Password ใส่ password (ตามตัวอย่างคือ 111222)
 4. เมื่อลิงค์เข้าไปอีกครั้งผ่าน \\exp02 ก็จะเข้าไปใช้ไฟล์หรือพริ้นเตอร์ได้