วิธีเปลี่ยน Default Font ให้กับ Word & Excel 2016

เวลาเราใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016 ไม่ว่าจะเป็น Word 2016 หรือ Excel 2016 เมื่อเปิดใช้งาน โปรแกรมจะเลือกรูปแบบฟอนท์และขนาดฟอนท์ ให้เราอัตโนมัติ หากเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบฟอนท์และขนาด  ก็ต้องพิมพ์งานมาก่อน แล้วจึงเปลี่ยนรูปแบบฟอนท์และขนาดให้ตรงตามความต้องการ

แต่หากใครไม่ชอบใจฟอนท์โดยปริยาย ที่ไมโครซอฟท์ตั้งให้ หรือจำเป็นต้องใช้เฉพาะฟอนท์ใดฟอนท์หนึ่งเป็นหลักในการทำงาน  เราก็สามารถตั้งค่าให้โปรแกรมเลือกฟอนท์ที่เราต้องการได้    ทุกครั้งที่เราเปิดโปแกรม โปรแกรมจะเลือกฟอนท์ที่เราตั้งค่าใว้มาเป็นฟอนท์ปริยายของโปรแกรม

ขอเริ่มที่ Microsoft Excel 2016
1.เปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วเลือกสร้าง Sheet ว่าง ๆ
2. คลิ๊กที่เมนู File  แล้วตามด้วย Options

3. ที่หัวข้อ General ให้เปลี่ยนรูปแบบฟอนท์ และขนาดฟอนท์ตามรูป แล้วกด OK

4. โปรแกรมจะแจ้งเตือนว่า ต้องปิดโปรแกรม แล้วเปิดใหม่หนึ่งครั้ง การตั้งค่าจึงจะมีผล กด OK

เมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2016 ครั้งต่อไป ฟอนท์โดยปริยาย ก็จะเป็นฟอนท์ที่เราเลือก

สำหรับ Microsoft Word 2016
1. เปิดโปรแกรมขึ้นมา แล้วเลือกสร้างเอกสารว่าง ๆ หนึ่งเอกสาร

2. อยู่ที่เมนู Home คลิ๊กขยายการตั้งค่าฟอนท์ ตามรูป

3. จะขึ้นหน้าต่าง Font มา ให้เราเปลี่ยนรูปแบบฟอนท์และขนาดฟอนท์ตามต้องการแล้วกด Set As Default

4. เลือก All document based … แล้วกด OK (เพื่อให้ทุกงานเอกสารที่เราจะสร้าง ใช้ฟอนท์ปริยายเป็นฟอนท์ที่เราเลือกไว้  หลังจากนั้น ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง  ฟอนท์ปริยาย ก็จะเป็นฟอนท์ที่เราลือกไว้

คลิปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟอนท์ปริยาย (Default Font) ให้กับ Word & Excel 2016