ทดลองติดตั้ง HP Laserjet Pro M12W : USB, Wireless, Setup IP

          HP Laserjet Pro M12A และ M12W ถือเป็นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์รุ่นเล็กคู่แฝดยี่ห้อ HP ความสามารถเหมือนกัน ยกเว้นอยู่อย่างเดียวคือ รุ่น M12W สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB และผ่าน Wireless

 

          ตามคลิปจะเป็น
          1. ติดตั้งพริ้นเตอร์ผ่านพอร์ต USB
          2. ติดตั้งพริ้นเตอร์ผ่านระบบ Wireless
          3. เปลี่ยน IP Address ของพริ้นเตอร์ให้เป็นหมายเลขที่ต้องการ

 

คลิปเพิ่มเติม ตั้งค่าไวเลสพริ้นเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสายแลน