เปรียบเทียบไฟล์ Windows11.ISO ที่ดาวน์โหลดผ่าน MediaCreationTool กับ ดาวน์โหลดตรง

เปรียบเที่ยบไฟล์ Windows11.ISO ที่ดาวน์โหลดผ่าน MediaCreationTool กับ ดาวน์โหลดตรง

โดย เอกสามวา

ในวีดีโอเป็นการทดลองดาวน์โหลด Windows11.ISO ผ่าน
– ทางเลือกที่สอง (MediaCreationTool)
และ
– ทางเลือกที่สาม (ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .ISO โดยตรง)  แล้วทำเป็นตัวติดตั้งผ่าน USB Flash Drive พร้อม
ทดลองติดตั้งเพื่อให้เห็นความแตกต่าง