29/05/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

Warning! Your chassis has been opened

ปัญหา

  • Warning! Your chassis has been opened
  • คอมพิวเตอร์แจ้งเดือนว่า เราเปิดฝาเคส ให้กด F1 เพื่อให้เครื่องบูท (แต่จะถามแบบนี้ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง) หรือกด Del เพื่อเข้าไปตั้งค่าใน Bios

สาเหตุและแนวทางแก้ไข

  • อาการเแบบนี้เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์บางยี่ห้อเท่านั้น โดยเฉพาะยี่ห้อ Acer จะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าเราเปิดฝาเคสคอมพิวเตอร์หรือไม่  
  • แก้ปัญหาด้วยการกด Del แล้วเข้าไปตั้งค่าในไบออส โดยไปที่เมนู BIOS Security Features → Chassis Opened Warning 
    → เลือก Disabled (เพื่อไม่ให้แจ้งเดือนอีก)
    →  Clear (เพื่อลบการแจ้งเตือนครั้งนี้) 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเดือนเมื่อเปิดฝาเคสได้ที่บทความนี้ https://eaksamwa.com/resolve-your-chassis-has-been-opened/