19/06/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

Category: เรียนรู้วินโดวส์

แนะนำวิธีซ่อม Windows Image ด้วยคำสั่ง DISM

คำสั่ง DISM เป็นเครื่องมือในการซ่อมแซม Windows Image มีวิธีการใช้อย่างไร มาดูกันครับ

คลิ๊กอ่าน...

แนะนำวิธีซ่อม Windows System File ด้วยคำสั่ง SFC

ถ้าโปรแกรมวินโดวส์ทำงานผิดปกติ เราสามารถใช้เครื่องมือ sfc เพื่อตรวจสอบซิสเต็มไฟล์และนำซิสเต็มไฟล์ที่สำรองไว้มาทดแทนได้

คลิ๊กอ่าน...

วิธีปิดการใช้งาน Microsoft Defender Antivirus

แนะนำวิธีปิดการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส Microsoft Defender Antivirus ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 10 และแนวทางที่ควรปฏิบัติ เพื่อใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Microsoft Defender Antivirus

คลิ๊กอ่าน...