29/05/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

Tag: RAM

ช่างคอมมือใหม่ : RAM คืออะไร

RAM คือหน่วยความจำชั่วคราวของคอมพิวเตอร์ (Random Access Memory) ที่ได้ชื่อว่าชั่วคราว เพราะแรมจะจำได้ ก็เฉพาะตอนเปิดคอมพิวเตอร์เท่านั้น ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อใด ข้อมูลใน RAM ก็หายไปด้วย

คลิ๊กอ่าน...