24/06/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: MS OUTLOOK

แก้ปัญหา MS Outlook ที่ดึงจาก Gmail ส่งเมล์ซ้ำ

          ปัญหานี้เกิดกับผู้ที่ใช้โปรแกรม MS Outlook ที่ดึงอีเมล์มาจาก Gmail ด้วยการตั้งค่าแบบ IMAP นั่นคือ เมื่อส่งอีเมล์ออกไปแล้ว  พอไปดูใน

คลิ๊กอ่านต่อ