เอกสารอบรมสอบใบขับขี่รถยนต์ 2563

คู่มือสำหรับผู้ทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ 2563

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

ในยุคโซเชียลมีเดียเข้าถึงทุกประตูบ้าน เราจะเห็นคลิปเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนแทบจะทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่ผู้ขับขี่อารมณ์ร้อนใส่กัน  บทสรุปของเหตุการณ์ก็นำมาซึ่งความสูญเสียกันทั้งนั้น  ทางสว่างในการแก้ปัญหาจึงอยู่ที่ความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่และจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม

หุ้นส่วนชีวิตของ EakSamwa ยังขับขี่รถยนต์ไม่เป็น แต่เนื่องจากงานที่ทำวันจันทร์-ศุกร์และบางเสาร์ แทบจะลาไม่ได้เพราะไม่มีใครทดแทนกันได้ ถ้าใครลา ก็ต้องมาทำในวันถัดไปให้เสร็จ จึงไม่ค่อยอยากลางาน   เมื่ออยากขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาต จึงค้นหาข้อมูลเพื่อจะได้ไปอบรม-สอบในวันหยุด  ซึ่งเคยมีข้อมูลว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับบริษัทเอกชนเปิดอบรมสอบทุกปี  ในที่สุดก็สมัครทันรอบแรกที่เปิดไปเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของปี พ.ศ. 2563 และเป็นรุ่นที่ 361 ของโครงการ

ในการอบรมประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ บริษัท วิริยะประกันภัย   ผู้เข้าอบรมได้รับเอกสารหลายรายการ  EakSamwa จึงขออนุญาตนำเอกสารกำหนดการต่าง ๆ พร้อมเอกสารความรู้เกี่ยวกับประกันภัยและความรู้เกี่ยวกับจราจรเพื่อการทดสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้อ่านเพื่อเตรียมตัวในการสอบ

กำหนดการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์

กำหนดการ อบรมสอบใบขับขี่ 2563

คู่มือสำหรับผู้ทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ 2563

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์ 2563