อบรมสอบใบขับขี่ฟรี วันเสาร์-อาทิตย์ 2563

กรมการขนส่งทางบกเปิดอบรมสอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ฟรี ปี 2563

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบขับขี่รถยนต์ (ใบอนุญาตขับรถยนต์) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานออฟฟิศที่อยากทำใบขับขี่ทั้งทีก็ต้องลางานไปอบรมภาคทฤษฏีและสอบภาคปฏิบัติ อย่างน้อยก็ 2 วันทำการ เพราะปี 2563 นี้ กรมการขนส่งทางบกได้ได้เปิดตารางอบรมสอบใบขับขี่ในวันเสาร์-อาทิตย์ประจำปี 2563 ออกมาแล้ว

เว็บข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบก เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านว่า รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นางจันทิรา บุรุษพัฒน์  ได้เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), และ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ ประจำปี 2563 จำนวน 11 รุ่น ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่กรมฯทำมาตั้งแต่ปี 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยมีระยะเวลาในการอบรมแต่ละรุ่น 2 วัน คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ  กรมฯหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการออกไปเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ มีวินัย ใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ผ่านมาจัดอบรมแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศแล้วจำนวนกว่า 50,000 คน


ตารางการอบรมประจำปี 2563 (รวม 11 รุ่น-เฉพาะในกรุงเทพฯ)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563

วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563

วันเสาร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม- วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการอบรม 

 • วันเสาร์ : อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ  แล้วเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
 • วันอาทิตย์ : ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ 

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารในการสมัครอบรม

 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงของผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

สถานที่รับสมัครเข้าอบรม

ผู้สนใจสามารถสมัครล่วงหน้าด้วยตนเองที่

 • ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-271-8888 ต่อ 4202-3 
 • บริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด โทร. 02-636-1505-23 ต่อ 2385
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-129-7426, 02-129-7422
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-540-2444 ต่อ 452
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-537-1655

[ขอบคุณข้อมูลจาก]  https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2480