วิธีลงทะเบียนรับเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน

วิธีลงทะเบียนรับเงินประกันค่าไฟฟ้า

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

การลงทะเบียนเพื่อรับเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินดังกล่าวคืนได้ คือ

ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย
ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

ส่วนประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถขอคืนเงินประกันได้  ได้แก่ ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง, ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่, ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง, ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร, ประเภทที่ 7 กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร และประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าได้โดยคลิ๊กที่นี่

ข้อมูลที่ต้องเตรียมไว้ก่อนลงทะเบียน  ผู้ที่จะลงทะเบียนขอรับเงินคืนค่าประกันไฟฟ้า ต้องเตรียมข้อมูลของตัวเอง ดังนี้

 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเลขสัญญา 9 หลัก (การไฟ้ฟ้านครหลวง) หรือ 12 หลัก (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
 • เบอร์โทรศัพท์ ส่วนอีเมล์จะมีหรือไม่ก็ได้
 • บัญชีธนาคาร หรือวิธีที่จะให้โอนเงิน

ขั้นตอนการลงทะเบียน (ตามตัวอย่าง ลงทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา)

 • การไฟฟ้านครลวง เข้าไปที่เว็บไซท์ https://measy.mea.or.th/refund2020/   
  ส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในเขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปที่ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/
 • เลือกประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • เลือกยอมรับเงื่อนไขการคืนเงินประกัน (คลิ๊กอ่านเงื่อนไขได้)
 • กรอกหมายเลขสัญญา 9 หลัก หรือ 12 หลัก
 • คลิ๊กตรวจสอบข้อมูล
 • เลือกชื่อที่ปรากฏ ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเงินคืน (ชื่อในใบเสร็จค่าประกันไฟฟ้า)
 • กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ถ้ามีอีเมล์ก็กรอกด้วย
 • เลือกรูปแบบที่ต้องการให้โอนเงินเข้า โดยเลือกธนาคารที่ปรากฏ ถ้าไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารดังกล่าว สามารถเลือกบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลือกรับเงินที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 ก็ได้
 • คลิ๊กลงทะเบียน แล้วจดหมายเลขรับเรื่อง เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการลงทะเบียน

คลิปแนวทางการลงทะเบียนรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า