ประสบการณ์แจ้งถอดแก้ส รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เนื่องจากผมได้ถอดระบบแก้สออกจากรถยนต์มานานหลายเดือนแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสที่จะไปแจ้งเพื่อยกเลิกที่กรมขนส่ง  วันนี้ว่างทั้งวัน ก็เลยตั้งใจไปแจ้งให้ถูกต้อง เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สมุดเล่มทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของรถ
3. กรณีมอบอำนาจ ต้องมีใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
4. ค่าใช้จ่าย 105 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าคำขอ 5 บาท, ค่าขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนฯ 50 บาท และค่าตรวจสภาพรถ 50 บาท (กรณีมอบอำนาจ มีค่าอากรสแตมป์อีก 10 บาท)
เนื่องจากรถที่ผมจะไปจดเปลี่ยนแปลงยกเลิกการใช้แก้ส ชื่อในสมุดเล่มทะเบียนเป็นชื่อของพี่ชาย ก็เลยต้องมีเอกสารมอบอำนาจด้วย ผมไปถึงกรมการขนส่งทางบกพื้นที่ 4 ประมาณเที่ยงกว่า ๆ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ อยู่ในช่วงพักเที่ยง แต่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ยังให้บริการอยู่  เดินดุ่ม ๆ ไปแจ้งความจำนงค์ว่าจะมาทำอะไร  เจ้าหน้าที่ก็แนะนำอย่างดี เอาเอกสารมาให้เรากรอก แล้วบอกว่า บ่ายโมง ให้เอารถไปเข้าตรวจสภาพที่ช่องหนึ่ง

หนังสือมอบอำนาจ ด้านหน้า
หนังสือมอบอำนาจ ด้านหลัง

แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ ด้านหน้า

แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ ด้านหลัง

เมื่อถึงเวลา เอารถเข้าคิวเพื่อรอตรวจสภาพ ก็ไม่มีอะไรมาก เจ้าหน้าที่ก็จะเดินมาถาม ให้เปิดฝากระโปรงรถ เขาจะขูดเอาเลขตัวถังและเลขเครื่องยนต์ แล้วก็เอาสมุดเล่มทะเบียนตัวจริงไป  หลังจากนั้นให้เราเอารถไปจอด แล้วมารอรับเล่มในห้อง ก็ประมาณว่า มารอฟังผลว่าตรวจสภาพผ่านหรือไม่ผ่านนั่นแหละ สำหรับผมแค่มาแจ้งยกเลิกแก๊ส ไม่ได้ตรวจอะไรมากมาย ส่วนคนที่มาตรวจรถเก่า มีบางคนไม่ผ่านการตรวจสภาพ เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้ไปทำให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาตรวจใหม่
หลังจากได้ใบตรวจสภาพและสมุดเล่มทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ชี้จุดที่ให้ไปชำระเงิน  สำหรับพื้นที่ 4 เขาชี้ไปที่ ช่อง 3 ด้านล่างเลย  เราก็ดิ่งไป วางเอกสารไว้ให้เขาดำเนินการให้  ตรงนี้แหละ ที่เราจะต้องให้สำเนาบัตรประชาชนและใบมอบอำนาจไป  รอสักครู่ เขาก็เรียกชื่อชำระเงิน ของผมเป็นเงิน 115 บาท (ปกติ 105 บาท แต่ที่เพิ่มมาอีก 10 บาท คือค่าอากรสแตมป์) เขาก็จะแก้ไขตามรายการที่เราร้องขอลงในสมุดเล่มทะเบียน  รับสมุดมาตรวจสอบ ก็เดินกลับบ้านได้

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน (ค่าอากรสแตมป์ไม่มีใบเสร็จ)

ตัวอย่าง ส่วนที่แก้ไขในรายการจดทะเบียน  จะขีดฆ่า คำว่า แก๊ส และ เลขถังแก๊ส  144590 ออก

ตัวอย่าง รายการบันทึกเจ้าหน้าที่ท้ายเล่ม

ข้อสังเกตุ
ในรายการจดทะเบียน ใช้คำว่า  เชื้อเพลิง แก๊ส  เลขถังแก๊ส
ในรายการบันทึกเจ้าหน้าที่ ใช้คำว่า แจ้งใช้ ก๊าซ LPG, แจ้งยกเลิกใช้ก๊าซ LPG

เพิ่มเติม 1 แผนที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบก พื้นที่ 4

เพิ่มเติม 2 สถานที่จอดรถ ด้านในของราชการ จอดฟรี แต่ต้องวนหา วนรอนิดหนึ่ง ส่วนด้านนอกถัดมา ราคา 30 บาท ถัดไกลออกมาจากนั้นอีกหน่อยหนึ่ง จริง ๆ ก็ติดกัน ราคา 20 บาท