ติดตั้งวินโดวส์แล้วฟ้องว่า It looks like…

ติดตั้งวินโดวส์แล้วฟ้องว่า It looks like you...

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

เมื่อติดตั้งวินโดวส์ใหม่ ไม่ว่าจาก USB Flash Drive หรือ DVD ขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังโหลดเพื่อเข้าสู่การจัดการฮาร์ดดิสก์และติดตั้งโปรแรกม ถ้ามีฟ้องขึ้นว่า

It looks like you started an upgrade and booted from installation media. If you want to continue with upgrade, remove the media from your PC and click Yes. If you want to perform a clean installation instead, click No.
1. ถ้าต้องการ Upgrade ให้เอา USB Flash Drive หรือ DVD ที่ติดตั้งวินโดวส์ออก แล้วคลิ๊ก Yes
2. ถ้าต้องการล้างเครื่องติดตั้งใหม่ ให้คิ๊ก No

สาเหตุที่คอมพิวเตอร์แจ้งเดือนลักษณะนี้ขณะที่มีการติดตั้งวินโดวส์อาจจะเป็นเพราะคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว เคยมีการคลิ๊กไฟล์ setup บนวินโดวส์แล้วไม่ได้ดำเนินการต่อจนเสร็จ