24/06/2021 | Line: @s.a.comtech |

Category: พ่อบ้านแม่เรือน

เครื่องมือสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่ ใช้ชีวิตแบบพี่งพาตนเองในยุค New Normal

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ Xiomi SmartMi PM 2.5 Detector

แกะเครื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ XIOMI PM 2.5 DETECTOR (Smart MI) โดย เอกสามวา ช่วงนี้ ปัญหาของคนทั้งประเทศและทั่วโลกนอกจากจะเป็นปัญหาจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 แล้ว ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ

คลิ๊กอ่านต่อ

เครื่องมือพ่อบ้านแม่เรือน : ไขควง

ไขควง เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกบ้านต้องมี ทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาอย่างถาวร

คลิ๊กอ่านต่อ