22/09/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: USB ADAPTER

การ์ดแลนเสีย เลือกซื้อแบบไหนมาเปลี่ยนดี

ถ้าการ์ดแลนเสีย จะเลือกซื้อแบบไหนมาเปลี่ยน ควรต้องเช็คสเปคฯเครื่องเดิมให้รองรับด้วย

คลิ๊กอ่าน...