20/09/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: .PST

วิธีแก้ปัญหา MS Outlook 2016 ทำงานช้า

ไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม Microsoft Outlook ไม่ได้แยกย่อยตามโฟลเดอร์ที่เราแบ่งไว้เหมือนใน Outlook Express ปัญหาจึงเกิดขึ้น เมื่อไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น

คลิ๊กอ่าน...