19/10/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: MB

ช่างคอมมือใหม่ : Mainboard คืออะไร

เมนบอร์ดคือศูนย์กลางแห่งส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทุกอย่างเชื่อมต่อสื่อสารกันผ่านแผงวงจรหลักคือ เมนบอร์ด

คลิ๊กอ่าน...