14/06/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: HUB

HUB กับ SWITCH ต่างกันอย่างไร (Computer Networks)

          แม้ในปัจจุบันคงไม่มีใครใช้ HUB ในระบบเน็ตเวิร์คแล้ว แต่ก็ยังมีคนถามอยู่เนือง ๆว่า HUB กับ SWITCH ต่างกันอย่างไร ผมจึงอยากเขียนเป็นความรู้เบื้องต้นแบบบ้าน

คลิ๊กอ่านต่อ