24/06/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: HDMI

ต่อทีวีจากคอมพิวเตอร์ด้วยสาย HDMI เสียงไม่ออกที่ทีวี

          บ่อยครั้งที่ผู้ใช้คอมพิเตอร์เจอปัญหาแบบนี้  คือเอาทีวีมาต่อจากพีซีหรือโน๊ตบุ๊คผ่านสาย HDMI แล้วต้องการให้เสียงไปออกผ่านลำโพงของทีวีด้วย บางทีต่อแล้วเสียงออกเลย แต่บางครั้งเสียงยังคงออกที่คอมพิวเตอร์ ไม่ไปออกที่จอทีวี  ทั้ง ๆ ที่ต่อด้วยสายเดียวกัน

คลิ๊กอ่านต่อ