22/09/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: EXPRESS

express for windows

ประสบการณ์ใช้โปรแกรม Express ในฐานะช่างเทคนิค (ต่อ)

(ต่อ) เนื่องจากบทความเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้โปรแกรมบัญชี Express for Windows ในฐานะช่างเทคนิคคอมิพวเตอร์ที่ผมเขียนไว้ ยาวเกินไป จึงตัดตอนมาเป็นบทความอีกบทความหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนของปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผมเคยเจอ

คลิ๊กอ่าน...