14/07/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

Tag: ไขควงแบน

เครื่องมือพ่อบ้านแม่เรือน : ไขควง

ไขควง เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ทุกบ้านต้องมี ทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาอย่างถาวร

คลิ๊กอ่าน...