14/07/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

Tag: เสียบสายแลนแล้วขึ้นกากบาท

วิธีแก้ปัญหา เสียบสายแลนแล้วขึ้นกากบาท

การเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์คมีความสำคัญมากในปัจจุบัน ถ้าไม่เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต ก็เพื่อใช้งานในวงแลน ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ล่ะ เรื่องใหญ่แน่อน นี่คือหนึ่งในหลาย ๆ ปัญหาที่ทำใหเ้ราใช้แลนไม่ได้

คลิ๊กอ่าน...