24/06/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: เจ้าแม่กวนอิม

วัดโฝวกวงซัน : คู้บอน

ผมขับรถผ่านถนนคู้บอนแทบจะทุกวัน เห็นตั้งแต่พื้นที่ว่าง ๆ จนปัจจุบัน กำลังกลายเป็น สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน  ที่มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ยืนสงบหนิ่ง สายตาทอดต่ำ สูงตระหง่าน  ทุกครั้งที่มอง ไม่ว่าในแง่มุมใดๆ ก็ให้ความเอิบอิ่มใจ ให้ความสงบ

คลิ๊กอ่านต่อ