24/06/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: เครื่องสแกนนิ้วมือ

เซ็ต DDNS ดึงข้อมูลสแกนนิ้วมือ ผ่านอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากบริษัทเป็นจำนวนมาก มีหลายสาขา แต่เจ้าหน้าที่บางแผนกไม่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่ทุกสาขา  เช่น แผนกบุคคล แผนกจัดซื้อ เป็นต้น  มีประจำอยู่เฉพาะที่สำนักงานใหญ่ก็พอแล้ว บทความนี้จะพูดถึงการใช้ไอที เพื่อสนับสนุนการทำงานแผนกบุคคล  โดยจะกล่าวถึงกรณีดึงข้อมูลการสแกนนิ้วมือ  เข้า-ออก งาน  จากต่างสาขามาเพื่อประมวลผลที่สำนักงานใหญ่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย(สมมติ)บริษัทแห่งหนึ่ง

คลิ๊กอ่านต่อ