24/06/2021 | Line: @s.a.comtech |

Tag: ขายของออนไลน์

ซื้อของออนไลน์ ระวังพวกกู้เงินไม่ให้ดอกเบี้ย

การซื้อสินค้าออนไลน์นับวันจะยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น  นอกจากจะซื้อผ่านเว็บไชท์ที่มีชื่อเสียงแล้ว (น้อยมากจะถูกโกง แต่ก็มีบ้างประปราย)   ยังมีการซื้อขายกันเอง ผ่านเฟสบุ๊ค, ไลน์, อินสตาแกรม เป็นต้น ซึ่งเป็นการซื้อขายกันเอง ไม่ผ่านตัวกลาง   พวกมิจฉาชีพก็มีเยอะขึ้นไปด้วย  หาวิธีการต่าง ๆ นานาที่จะเอาเปรียบผู้ซื้อ

คลิ๊กอ่านต่อ