23/06/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key

Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key

ปัญหา

  • เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา หน้าจอฟ้องว่า reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
  • คอมพิวเตอร์ไม่สามารถบูทได้ จึงแจ้งให้เรารีบูทแล้วให้เลือกอุปกรณ์ที่จะบูท หรือใส่ DVD/USB ที่จะบูทแล้วกดปุ่มอะไรก็ได้ที่คีย์บอร์ด

สาเหตุและแนวทางแก้ไข

  • ฮาร์ดดิสก์เสีย : ต้องหาฮาร์ดดิสก์มาใส่ใหม่และติดตั้งระบบปฎิบัติการให้ถูกต้อง
  • สายข้อมูลหรือสายไฟ หลุด, หลวม : ต้องเช็คสายฮาร์ดดิสก์หรือสายไฟว่าอยู่ในสภาพดี หรือไม่หลุดจากขั้วต่อ
  • ตั้งค่าในไบออกผิด : ต้องเข้าไปตั้งค่าในไบออสให้ถูกต้อง เพราะบางกรณีอาจไปตั้งค่าไม่ให้คอมพิวเตอร์บูทจากอุปกรณ์ใด ๆ เลย
  • ยังไม่ได้ติดตั้งวินโดวส์ : บางกรณีที่คอมพิวเตอร์ฟ้องแบบนี้ เพราะยังไม่ได้ติดตั้งวินโดวส์หรือระบบปฎิบัติการใด ๆ เลย ต้องติดตั้งให้ถูกต้อง