25/04/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

เปิดคอมพิวเตอร์ ใช้งานได้ แต่เสียงดังแกร๊ก ๆ ตลอด

ปัญหา

  • เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา แม้จะใช้ได้ แต่มีเสียงดัง แกร๊ก ๆ ตลอด ตามตัวอย่างเสียงข้างต้น

สาเหตุและแนวทางแก้ไข

  • สาเหตุมาจากสายไฟที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ไปถูกใบพัดของพัดลมซีพียู หรือพัดลมช่วยระบายภายใน
  • เปิดฝาเคส แล้วจัดสายไฟให้เรียบร้อย ให้ห่างจากพัดลม