14/07/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

เปิดคอมพิวเตอร์ เสียงดังแกล็ก ๆ

ปัญหา

  • เปิดคอมพิวเตอร์แล้ว เสียงดังแกล็ก ๆ ตลอด ไม่สามารถบูทเข้าสู่ระบบวินโดวส์ได้

สาเหตุและแนวทางแก้ไข

  • เสียงดังกล่าว เกิดจากฮาร์ดดิสก์ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะฮาร์ดดิสก์เสีย หรือ ยังไม่เสียแต่ระบบจ่ายไฟมีปัญหา ทำให้จ่ายไฟให้กับฮาร์ดดิสก์ไม่เพียงพอ
  • ทดลองถอดฮาร์ดดิสก์ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เพื่อเช็คว่าเกิดอการเดียวกันหรือไม่
  • ถ้าเป็นอาการเดียวเดียว แสดงว่าฮาร์ดดิสก์เสีย ต้องเปลี่ยนใหม่
  • ถ้าเอาไปเสียบกับเครื่องอื่นแล้ว ใช้ได้ปกติ ให้เช็คที่เพาเวอร์ซัพพลายของคอมพิวเตอร์เดิม น่าจะจ่ายไฟผิดปกติ