14/07/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

เปิดคอมพิวเตอร์ มีเสียง ติ๊ก หนึ่งครั้ง แต่ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ

ปัญหา

 • เปิดคอมพิวเตอร์แล้ว มีเสียง ติ๊ด หนึ่งครั้ง แต่ไม่ขึ้นภาพ

สาเหตุและแนวทางแก้ไข

 • เสียงดังกล่าว เป็นเสียงแจ้งเตือนการบูทคอมพิวเตอร์ตามปกติ
 • ถ้าเปิดคอมพิวเตอร์แล้วมีเสียงดังกล่าว แต่ไม่มีภาพหรือข้อความใด ๆ เกี่ยวกับระบบ BIOS หรือ OS แสดงผลบนหน้าจอให้หาสาเหตุและแก้ไขต่อไปนี้
  → จออาจจะมีปัญหา
  → สายสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ มายังจอ อาจจะมีปัญหา
  → คอมพิวเตอร์อาจจะมีทั้งการ์ดจอออนบอร์ดและการ์ดจอแยก แต่เสียบสายผิด โดยไปเสียบการ์ดจออนบอร์ด
  → จออาจจะมีช่องรับสัญญาณหลายแบบ VGA, DVI, HDMI, DP แต่ตั้งค่าการรับสัญญาณผิด กรณีนี้ลองกดการตั้งค่า Input ที่จอ