29/05/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

เปิดคอมพิวเตอร์แล้ว มีเสียง ติ๊ด..ติ๊ดดด ยาว ๆ 

ปัญหา

  • เปิดคอมพิวเตอร์แล้ว มีเสียง ติ๊ด..ติ๊ดดด ยาว ๆ  ไม่สามาราถบูทได้

สาเหตุและแนวทางแก้ไข

  • สาเหตุมาจาก Memory (RAM)
  • RAM สกปรก ให้ถอดแรมออกแล้ว ใช้ยางลบที่ใช้ลบดินสอ ขัดหน้าสัมผัสของแรมให้สะอาด (ตรงที่เป็นทองเหลือง)
  • RAM เสีย (ต้องซื้อแรมใหม่)
  • สล๊อตแรมบนเมนบอร์ดสกปรก ต้องใช้แปรงปัดฝุ่นทำความสะอาด
  • สล๊อตแรมบนเมนบอร์ดเสีย ต้องเปลี่ยนสล๊อตแรม หรือซื้อเมนบอร์ดใหม่