19/06/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

คอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ หน้าจอขึ้น Entering Power Save Mode หรือ No Signal หรือ No Input Signal

ปัญหา

 • เปิดคอมพิวเตอร์ หน้าจอขึ้นข้อความว่า Entering Power Save Mode หรือ No Signal หรือ No Input Signal
 • ไฟที่ปุ่มเปิดจอจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีส้ม แล้วไม่มีภาพที่หน้าจอ

สาเหตุและแนวทางแก้ไข

 • คอมพิวเตอร์ไม่ส่งสัญญาณภาพมาที่จอ
  → อาจเป็นที่สายสัญญาณ ลองขยับสายจอให้แน่น แล้วเปิดใหม่
  → อาจจะเสียบสายสัญญาณผิดช่อง (บางกรณีมีการ์ดจออนบอร์ด กับ การ์ดจอแยก ต้องเสียบที่การ์ดจอแยก)
  → อาจจะเป็นที่การตั้งค่า Input ที่จอไม่ตรงตามสายสัญญาณที่เชื่อมมาจากคอมพิวเตอร์
  → คอมพิวเตอร์อาจจะมีปัญหา บูทเครื่องไม่ได้ ถ้าเป็นที่ปัญหานี้ คงต้องแก้ไขขนานใหญ่ ถ้าไม่ถนัด ก็ยกเครื่องไปให้ช่างดูให้