แก้ปัญหา MS Outlook ที่ดึงจาก Gmail ส่งเมล์ซ้ำ

          ปัญหานี้เกิดกับผู้ที่ใช้โปรแกรม MS Outlook ที่ดึงอีเมล์มาจาก Gmail ด้วยการตั้งค่าแบบ IMAP นั่นคือ เมื่อส่งอีเมล์ออกไปแล้ว  พอไปดูใน Sent Mail จะปรากฏว่ามีอีเมล์เดียวกันถูกส่งไป 2 ครั้ง ซ์้ำกันทุกอย่าง ในเวลาเดียวกัน   เกิดความกัววลว่า ผู้รับอีเมล์จะเกิดความรำคาญว่าทำไมต้องส่งซ้ำกัน หรืออาจคิดเลยไปว่าอีเมล์อาจจะติดไวรัส   ตามรูปด้านล่าง ปรากฏว่ามีอีเมล์ที่ถูกส่งไปซ้ำกันสองครั้ง ในเวลาเดียวกันด้วยข้อความเดียวกัน

แต่เมื่อเราไปเช็คดูที่อีเล์ปลายทาง ปรากฏว่า ได้รับอีเมล์เพียงฉบับเดียวเท่านั้น  ไม่ได้ซ้ำกันแต่อย่างใด

วิธีแก้ปัญหา

  • เปิดโปรแกรม MS Outlook (ตามตัวอย่างเป็น MS Outlook 2013)
  • คลิ๊กที่เมนู File
  • คลิ๊กลูกศรชี้ลง    ตรง Account Setings แล้วคลิ๊กที่ Account Settings อีกครั้ง
  • ที่แท็บ E-mail ดับเบิ้ลคลิ๊กที่อีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า
  • คลิ๊กที่ More Settings
  • คลิ๊กที่แท็บ Advanced 
  • ที่หัวข้อ Sent Items ติ๊กเครื่องหมายถูก  ตรงคำว่า Do not save copies of sent items
  • คลิ๊ก OK → Next → Finish → Close
  • ปิดโปรแกรม MS Outlook แล้วเปิดใหม่ 
  • เสร็จเรียบร้อย ครั้งต่อไปเมื่อส่งอีเมล์ จะไม่ปรากฏอีเมล์ซ้ำกันในโฟลเดอร์ Sent Mail อีกต่อไป