เซ็ต Lubuntu ให้รีโมทไปใช้โปรแกรมที่ Windows 10

               เนื่องจากโปรแกรมวินโดวส์ที่เป็น Desktop OS จะยอมให้เครื่องอื่น ๆ  Remote Desktop เข้ามายังเครื่องตัวเองได้เพียงครั้งละ 1 คอนเน็คชั่นเท่านั้น   ปัญหาที่ตามมาก็คือ ถ้าต้องการให้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง OS ดังกล่าว รองรับ Remote Desktop ได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่งเครื่องต้องทำอย่างไร สำหรับกรณีนี้ ผมสมมติสถานการณ์ขึ้นมาว่า ลูกค้าท่านหนึ่ง ประสงค์จะให้คอมพิวเตอร์หลักหนึ่งเครื่อง ติดตั้ง  Windows 10 Pro และ Office 2016 ที่เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องเพียงเครื่องเดียว แต่ต้องการให้พนักงานใช้พร้อมกันได้ 5 คน และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สเปคฯไม่สูงนักอยู่หลายเครื่อง จึงเสนอให้ทำดังนี้

  1. คอมพิวเตอร์ที่สเปคฯสูงที่สุด ติดตั้งโปรแกรม Windows 10 Pro + Office 2016 แล้วเปิดใช้ Remote Desktop ให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ อีก 4 เครื่อง Remote มาใช้งาน
  2. คอมพิวเตอร์อีก 4 เครื่อง ติดตั้งโปรแกรม Lubuntu แล้วใช้โปรแกรม Remmina  รีโมทไปที่เครื่อง Windows 10 เพื่อใช้งานโปรแกรม Office 2016 (ซึ่งไม่ต้องการสเปคฯเครื่องสูงมากนัก)

วิธีการ
1. ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์หลักเป็น
          Computer Name :  WIN10-SERVER
          IP Address : 192.168.1.250
          User : user1, user2, user3, user4, user5 แล้วตั้งพาสเวิร์ดให้แต่ละ User
2. เปิดการใช้งาน Remote Desktop ที่ WIN10-SERVER
3. ติดตั้งโปรแกรมเสริม ที่ทำให้ Windows 10 รองรับการ Remote Desktop พร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งคอนเน็คชั่น โดยดาวน์โหลดได้ที่  https://github.com/stascorp/rdpwrap/releases
4. ดาวน์โหลด Lubuntu และสร้างตัวติดตั้งผ่าน USB Flash Drive
          ลิงค์ดาวน์โหลด Lubuntu  กดที่นี่
          ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้าง USB Flash Drive เพื่อติดตั้ง Lubuntu กดที่นี่
5. ติดตั้ง Lubuntu และโปรแกรม Remmina สำหรับรีโมทไปยัง WIN10-SERVER
5. ทดสอบรีโมทจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Lubuntu ไปยัง WIN10-SERVER

เชิญรับชมคลิปประกอบการติดตั้ง