เซ็ต Canon E480 ให้ Endless OS, Linux Mint

          บทความนี้จะทดลองติดตั้ง Printer ยี่ห้อ Canon รุ่น E480 ให้กับ Endless OS และ Linux Mint ซึ่งน่าจะพอเป็นแนวทางสำหรับการติดตั้งพริ้นเตอร์รุ่นอื่น ๆ ได้ เพราะจะพูดถึงการติดตั้ง 3 รูปแบบ คือ ผ่านพอร์ต USB, Network Printer และ Shared Printer
จุดประสงค์

1. ติดตั้ง Canon E480 ผ่านพอร์ต USB
2. ติดตั้งผ่าน Network Printer (ต้องเซ็ตให้ Canon E480 เชื่อมกับระบบเน็ตเวิร์คผ่าน WiFi ก่อน)
2. ติดตั้ง Canon E480 ผ่านการแชร์จาก Windows 7 (ต้องเช็ต Windows 7 แชร์ Canon E480)

คลิปวิธีเซ็ต Canon Pixma E480 ให้เชื่อต่อระบบเน็ตเวิร์คผ่าน WiFi

คลิปวิธีติดตั้ง Canon E480 ให้กับ Endless OS

คลิปวิธีติดตั้ง Canon E480 ให้กับ Linux Mint