วิธีเซ็ต DDNS และ Forward Port เพื่อดู CCTV ออนไลน์ผ่านเราเตอร์ 2 ขั้น

การเซ็ตเพื่อดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ โดยปกติจะเป็นการเซ็ตผ่านเราเตอร์ตัวเดียว  วิธีการเซ็ตก็มีให้อ่านตามคู่มือทั่วไป  แต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องวางตำแหน่ง DVR อยู่หลังเราเตอร์สองขั้น จะเซ็ต DDNS อย่างไร Forward Port อย่างไร เรามาดูกัน

ในกรณีปกติ เราเซ็ต DDNS ที่เราเตอร์ตัวที่หนึ่ง แล้ว Forward Port ที่ต้องการไปยัง DVR ( 192.168.1.11)

แต่ในกรณีที่มีเราเตอร์พ่วงกันสองขั้นและ DVR เชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวที่สอง ต้องเซ็ตดังนี้ 

Router 1

  1. WAN ให้เซ็ตามที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตตั้งค่าไว้ให้
  2. LAN ในที่นี้คือ 192.168.1.1
  3. Enable DDNS แล้วใส่ User/Password/Host ให้ถูกต้อง
  4. Forword Port ที่ต้องการไปยัง WAN IP ของ Router 2 (Fix ไว้เป็น 192.168.1.10)

Router 2

  1. WAN IP เซ็ตเป็น 192.168.1.10 Gateway เป็น 192.168.1.1 (ต้องฟิกซ์ไอพี)
  2. LAN ในที่นี้คือ 192.168.2.1
  3. Forward Port ที่ต้องการไปยัง IP ของ DVR ในที่นี้คือ 192.168.2.11

ในกรณีที่เราเชื่อมต่อเราเตอร์พ่วงกันมากกว่า 2 ตัว ก็สามารถเซ็ต Forward Port ต่อกันไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งาน และ WAN IP ของเราเตอร์ตัวที่่สองเป็นต้นมา ต้องฟิกซ์ไว้ ห้ามเซ็ตเป็น DHCP ให้รับไอพีเราเตอร์ที่เหนือกว่าเด็ดขาด