สเปคฯเครื่องสำหรับ Endless OS

Endless OS เป็นระบบปฏิบัติการฟรี ที่ไม่ต้องการสเปคฯเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สูงนัก  คิดง่าย ๆ ณ วันนี้ ปีพ.ศ.2560 คอมพิวเตอร์ที่มีอายุไม่เกิน 10 สามารถนำมาติดตั้งระบบปฏิบัติการนี้ได้ทั้งหมด ในเว็บซัพพอร์ตของ Endless OS ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการระบบฮาร์ดแวร์ที่จะใช้ติดตั้ง พอสรูปได้ดังนี้

  1. CPU ต้องเป็นซีพียูที่รองรับ 64 bit  เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์เครื่องที่เก่ามาก ๆ ที่เป็น 32bit อย่างเดียวก็ไม่สามารถนำมาติดตั้งได้
  2. RAM ต้องการขั้นต่ำ 2GB ซึ่งคงไม่ยากเย็นอะไร เพราะปัจจุบัน แรมขั้นต่ำที่ใช้กันโดยทั่วไป เป็น 4GB กันแทบจะหมดแล้ว
  3. HDD ฮาร์ดดิสก์สำหรับติดตั้ง ถ้าเป็นเบสิคเวอร์ชั่น ต้องการ 16GB, ฟูลเวอร์ชั่น ต้องการ 32GB
  4. VGA ใช้การ์ดจอออนบอร์ดทั่วไปได้ทั้งหมด (แต่สำหรับโน๊ตบุ๋คบางรุ่นที่มีการ์ดจอสองตัว ออนบอร์ดกับการ์ดจอแยก ใช้งานสลับไปมา แบบนี้ใช้กับ Endless OS ไม่ได้)

ข้อแตกต่างระหว่าง Basic Version กับ Full Verson

  • Basic Version สามาถติดตั้งใช้งานแบบชั่วคราวบน Flash Drive ที่มีขนาด 8GB ได้
  • Basic Version ติดตั้งพร้อมกับแอพพลิเคชั่นที่สำคัญ ไม่มากนัก แต่สามารถจะดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตได้
  • Basic Version เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอรืเน็ตตลอดเวลา
  • Full Version ติดตั้งพร้อมกับแอพพลิเคชั่นนับร้อยรายการ รวมทั้งเกมส์และบทความต่าง ๆ 
  • Full Version ต้องติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 32GB
  • Full Version เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแบบออฟไลน์เป็นส่วนใหญ่ แม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตก็ยังสามารถทำงานได้ดี ค้นหาความรู้ สรรหาความบันเทิงได้