AC Power Cable for Computer

เวลาเราหาสายไฟมาใช้กับคอมพิวเตอร์ อย่ามองหาแต่ของถูกอย่างเดียว เพราะถูกแล้วอาจทำทำให้เกิดปัญหา นำมาซึ่งความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ เราควรหาของดีมีคุณภาพมาใช้ดีกว่า ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเกินกว่ากันมากนัก คลิปนี้จะเป็นการตัดสายไฟให้ดูข้างในว่า ระหว่างของถูก กับของแพง คุณภาพของสายต่างกันอย่างไร