สอบข้อเขียนใบขับขี่ได้คะแนนเต็ม ช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือ?

สืบเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา (เมษายน 2559) มีอุบัติเหตุทางถนนจนมีผู้เสียชีวิตมากมาย ผมได้อ่านข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ พอจับความได้ว่า

  1. การจะได้ใบขับขี่ ต้องยากกว่านี้ โดยทุกคนต้องผ่านโรงเรียนสอนขับรถ
  2. ผู้จะได้รับใบขับขี่ ต้องสอบข้อเขียนได้คะแนน เต็ม 100%

ผมได้ลองพิจาณาดูตามข่าวต่าง ๆ ที่เกิดอุบัติเหตุ ข้อห่วงใย 2 ข้อดังกล่าว ไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้เลย  หรือช่วยได้น้อยมาก  เพราะอุบัติเหตุส่วนมากไม่ได้มาจากการที่คนขับรถไม่เป็น หรือไม่ได้มาจากการที่ไม่รู้กฏจราจร  แต่ทั้งปวงมาจากพฤติกรรมในการขับขี่มากกกว่า  พูดง่าย ๆ ก็คือมาจากสันดานของคนคนนั้นมากกว่า  การจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ นอกจากการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติตามเดิมยังคงมีอยู่แล้ว  ส่วนที่ควรจะต้องเพิ่มเติม คือ

  1. ควรมีการอบรม โดยนักอบรมมืออาชีพ ที่สามารถโน้มน้าวทำให้ผู้ไปสอบใบขับขี่เห็นความสำคัญในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกัน ทำให้ผู้เข้าสอบมีจิตสำนักที่ดี  ไม่ใช่ ให้ไปนั่ง(หลับ)ดูวีดีโอ ที่แสดงโดยนักแสดงแข็งทื่อ  ท่องบทอย่างกับท่องอาขยาน  แม้แต่ละครเวทีระดับประถมยังแสดงเนียนกว่า
  2. ควรมีการทดสอบทัศนคติต่อสังคม โดยนักจิตวิทยา หากใครไม่ผ่านการทดสอบด้านนี้ แม้จะผ่านข้อเขียน ผ่านการทดสอบด้านปฏิบัติ ก็ไม่ควรอนุญาตให้มีใบขับขี่

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ ขับรถไม่เป็น หรือว่า จำกฏจราจรไม่ได้ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า  ทางการปล่อยให้ใบขับขี่ไปอยู่ในกระเป๋าของบุคคลที่ไร้ซึ่งสำนึกที่ดีต่อสังคมได้อย่างไร

ภาพจากมติชนออนไลน์