คำขวัญและตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดในประเทศไทย

               ในปัจจุบันประเทศไทยมีทั้งหมด 77 จังหวัด และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความเจริญและความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละจังหวัดจะมีคำขวัญประจำจังหวัด เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ  หลายคนมักจะจำคำขวัญของจังหวัดตนเองได้ แต่เมื่อมีคนถามถึงจังหวัดอื่น ก็จะออกอาการงง ๆ   ในเนื้อหาต่อไปนี้ eaksamwa.com ได้รวบรวมคำขวัญของทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงตราสัญลักษณ์, ต้นไม้, ดอกไม้, ไม้มงคลพระราชทาน และธงประจำจังหวัด มาไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมด้วย

: แหล่งข้อมูลได้แก่ เว็บไซท์ประจำจังหวัดและวิกิพีเดีย

1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง  เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัง งามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทย

ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นไทรย้อยใบแหลม
ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัด

2. จังหวัดกระบี่

 แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ
เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน

ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทุ้งฟ้า
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทุ้งฟ้า
ธงประจำจังหวัด

3. จังหวัดกาญจนบุรี

แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์
สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก

ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นขานาง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกาญนิกา
ธงประจำจังหวัด

4. จังหวัดกาฬสินธุ์

หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง
โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะหาด
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพยอม
ธงประจำจังหวัด

5. จังหวัดกำแพงเพชร

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่
กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสีเสียดแก่น
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพิกุล
ธงประจำจังหวัด

6. จังหวัดขอนแก่น

พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม
ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่
ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกัลปพฤกษ์
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกราชพฤกษ์
ธงประจำจังหวัด

7. จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี 
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจัน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเหลืองจันทบูร
ธงประจำจังหวัด

8. จังหวัดฉะเชิงเทรา

แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นนนทรีป่า
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรี
ธงประจำจังหวัด

9. จังหวัดชลบุรี

ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย
อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นประดู่ป่า
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกประดู่ป่า
ธงประจำจังหวัด

10. จังหวัดชัยนาท

หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ
นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะตูม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกชัยพฤกษ์
ธงประจำจังหวัด

11. จังหวัดชัยภูมิ

ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทราวดี 
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นขี้เหล็กบ้าน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกระเจียว
ธงประจำจังหวัด

12. จังหวัดชุมพร

ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ
แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะเดื่ออุทุมพร
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพุทธรักษา
ธงประจำจังหวัด

13. จังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน
ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกาสะลองคำ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพวงแสด
ธงประจำจังหวัด

14. จังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า
บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทองกวา
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทองกวาว
ธงประจำจังหวัด

15. จังหวัดตรัง

เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง
หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง
ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นศรีตรัง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกศรีตรัง
ธงประจำจังหวัด

16. จังหวัดตราด

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน
หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นหูกวาง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกฤษณา
ธงประจำจังหวัด

17. จังหวัดตาก

ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแดง
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสี้ยวดอกขาว
ธงประจำจังหวัด

18. จังหวัดนครนายก

เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม
น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสุพรรณิการ์
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสุพรรณิการ์
ธงประจำจังหวัด

19. จังหวัดนครปฐม

ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม
ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจัน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกแก้ว
ธงประจำจังหวัด

20. จังหวัดนครพนม

พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย
เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นกันเกรา
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกกันเกรา
ธงประจำจังหวัด

21. จังหวัดนครราชสีมา

เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี
หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสาธร
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสาธร
ธงประจำจังหวัด

22. จังหวัดนครศรีธรรมราช

เราชาวนคร อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม
กอปรกรรมดี  มีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแซะ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกราชพฤกษ์
ธงประจำจังหวัด

23. จังหวัดนครสวรรค์

เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นเสลา
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสลา
ธงประจำจังหวัด

24. จังหวัดนนทบุรี

พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา
วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นนนทรี
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรี
ธงประจำจังหวัด

25. จังหวัดนราธิวาส

ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา
ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน
ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นตะเคียนชันตาแมว
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบานบุรี
ธงประจำจังหวัด

26. จังหวัดน่าน

แข่งเรือลือเลื่อง  เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์  
แดนดินส้มสีทอง  เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

27. จังหวัดบึงกาฬ

ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา
งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี
ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองค์พระใหญ่

28. จังหวัดบุรีรัมย์

เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย 
รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา

ตราประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแปะ
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสุพรรณิการ์
ไม้มงคลพระราชทาน : ต้นกาฬพฤกษ์
ธงประจำจังหวัด

29. จังหวัดปทุมธานี

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ
พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

31. จังหวัดปราจีนบุรี

ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

32. จังหวัดปัตตานี

เมืองงามสามวัฒนธรรม  ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ  
ชนน้อมนำศรัทธา  ถิ่นธรรมชาติงามตา  ปัตตานีสันติสุขแดนใต้

33. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

34. จังหวัดพังงา

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา
ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ทรัพยากร

35. จังหวัดพัทลุง

เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ
ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน

36. จังหวัดพิจิตร

ถิ่นประสูติพระเจ้าสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย
ข้าวจ้าวอร่อยลือเรื่อง ตำนานเมืองชาละวัน

37. จังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

38. จังหวัดเพชรบุรี

เขาวังคู่บ้าน ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

39. จังหวัดเพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า
เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

40. จังหวัดแพร่

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

41. จังหวัดพะเยา

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

42. จังหวัดภูเก็ต

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง
สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

43. จังหวัดมหาสารคาม

พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม
ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

44. จังหวัดมุกดาหาร

 หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง
ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา
ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

45. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี
ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

46. จังหวัดยะลา

ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

47. จังหวัดยโสธร

เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน
หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

48. จังหวัดร้อยเอ็ด

สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ
บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

49. จังหวัดระยอง

ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด
เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

50. จังหวัดระนอง

 คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

51. จังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่
ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี

52. จังหวัดลพบุรี

 วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

53. จังหวัดลำปาง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม
งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

54. จังหวัดลำพูน

พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง
กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย

55. จังหวัดเลย

 เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

56. จังหวัดศรีสะเกษ

หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี
มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

57. จังหวัดสกลนคร

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร
แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

58. จังหวัดสงขลา

นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล
เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

59. จังหวัดสตูล

สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

60. จังหวัดสมุทรปราการ

 ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่
งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี
ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

61. จังหวัดสมุทรสงคราม

 เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2
แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

62. จังหวัดสมุทรสาคร

 เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์

63. จังหวัดสระแก้ว

ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ
ย่านการค้าไทย – เขมร

64. จังหวัดสระบุรี

พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม
เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

65. จังหวัดสิงห์บุรี

ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา
เทศกาลกินปลาประจำปี

66. จังหวัดสุโขทัย

มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง
มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ
สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

67. จังหวัดสุพรรณบุรี

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

68. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

69. จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

70. จังหวัดหนองคาย

วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

71. จังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ
นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

72. จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชถ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

73. จังหวัดอุดรธานี

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

74. จังหวัดอ่างทอง

พระสมเด็จเกษไชไย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า
ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

75. จังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

76. จังหวัดอุตรดิตถ์

 เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

77. จังหวัดอำนาจเจริญ

 พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์
เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม
ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

(ขออภัย หากยังไม่พบข้อมูลที่ต้องการ)